Het Koördinerend Orgaan Studenten Muziekgezelschappen Utrecht, afgekort KOSMU, is in 1967 opgericht om het musiceren door, en de muzikale vorming onder jongeren te bevorderen en om de mogelijkheden daartoe te verruimen. Want wat is er mooier dan je, naast je drukke studie, te kunnen ontspannen in het maken van muziek?

Het studentenmuziekleven in Utrecht is rijk; er zijn maar liefst acht uiteenlopende muziekgezelschappen voor en door studenten aangesloten bij het KOSMU, allen ondersteund door de Universiteit Utrecht. Dat komt neer op een totaal van ongeveer 400 zangers, strijkers, blazers, slagwerkers, pianisten, harpisten en gitaristen die iedere week met veel plezier hun hobby kunnen uitoefenen.

Het doel van het KOSMU is om dit te faciliteren, de besturen van de gezelschappen te ondersteunen en te zorgen dat kennis en enthousiasme worden uitgewisseld. Verder organiseert het KOSMU activiteiten om de muziekgezelschappen bij elkaar te brengen. Het KOSMU is nauw verbonden met Cultuurcentrum Parnassos. Alle gezelschappen repeteren daar ook.

1397452_653860764658809_1727477834_o.20181121221920