Welkom bij het KOSMU: Het Koördinerend Orgaan Studenten Muziekgezelschappen Utrecht.

Zoals de naam suggereert, zijn wij het koepelorgaan van alle studenten muziekgezelschappen in Utrecht.

Het KOSMU is in 1967 opgericht om het musiceren door studenten en de muzikale vorming onder studenten te bevorderen en om de mogelijkheden daartoe te verruimen. Want wat is er mooier dan je, naast je drukke studie, te kunnen ontspannen in het maken van muziek?

Het studentenmuziekleven in Utrecht is rijk; er zijn maar liefst acht uiteenlopende muziekgezelschappen voor en door studenten aangesloten bij het KOSMU, allen ondersteund door de Universiteit Utrecht. Dat komt neer op een totaal van ongeveer 400 zangers, strijkers, blazers, slagwerkers, pianisten, harpisten en gitaristen die iedere week met veel plezier hun hobby kunnen uitoefenen. Meer informatie over onze gezelschappen vind je hier.

Het doel van het KOSMU is om deze activiteiten te faciliteren, de besturen van de gezelschappen te ondersteunen en te zorgen dat kennis en enthousiasme worden uitgewisseld. Het KOSMU is nauw verbonden met Cultuurcentrum Parnassos, waar onze gezelschappen repeteren.

Contact opnemen met het KOSMU-bestuur? Vind onze contactgegevens op deze pagina.